OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie służące do naprawy immobilizerów w BMW i MINI

– Obsługa CAS wszystkich generacji w serii E ( E65 – CAS1 i CAS2, E60,
E90, E70 CAS2 CAS3 CAS3+ no crypto i crypto i pokrewne)
– Automatyczne rozpoznawanie typu CAS
– Wyświetlanie podstawowych danych
– Zmiana ISN, VIN, Daty produkcji, Id kluczy, Kodu mechanicznego klucza,
Numeru seryjnego
– Wyświetlenie i reset przebiegu również historycznego
– Eksport i import kluczy
– Export i import wszystkich strategicznych danych kilkoma kliknięciami
– Import kluczy odczytanych Tango (7944)
– Odblokowanie lub zablokowanie kluczy
– Odszyfrowanie i zaszyfrowanie ISN 128bit oraz ISN EGS
– Odczyt i zmiana ISN 128bit w CAS3
– Automatyczne liczenie sum kontrolnych
– Generator ISN 128 bit dla E70/E71
– Wyłączenie szyfrowania
– Zmiana PowerClass
– Wyłączenie trybu programowania ( BOOT MODE )

Przykładowe zastosowanie:
– Usuwanie ELV
– Zmiana typu immo przy SWAP
– Naprawa uszkodzonego programu w CAS
– Wymiana ECU lub CAS
– Dopisanie skrzyni biegów E70/E71
– Pomoc przy programowaniu klucza jeśli wszystkie zgubione

W cenie programu oferujemy wysyłkę klucza sprzętowego, aktualizację oraz
pomoc techniczną.

Cena brutto: 1850 PLN